תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

תנאי שימוש באתר

השימוש באתר זה הינו באחריות הגולש בלבד.

אתר אייקידו ישראל (להלן - האתר), לא ישא בכל אחריות לכל תוצאה ואו נזק ישיר או עקיף מכל סוג שייגרם בשל השימוש במידע שבאתר זה בכלל, ובמידע הקשור לאומנות לחימה ואייקידו בפרט.

שימוש במידע שבאתר זה שהינו מידע אינפורמטיבי בלבד, אינו מהווה יעוץ מקצועי מכל סוג ומצריך בדיקה נוספת ויעוץ אישי ספציפי. שימוש במידע שלא כאמור לעיל, הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש במידע.

מטבע הדברים אין לראות באתר זה ואו במצויין ואו בנקלט הימנו משום חוות דעת ואו ייעוץ מכל מין וסוג שהוא. כל הנעזר ואו משתמש באינפורמציה הכלולה באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד.

באתר זה נמצאים קישורים לאתרים אחרים (להלן - אתרי צד ג'), בהם אין לאתר כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלה. האתר לא יהיה אחראי לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג', ואין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן אישור, המלצה או העדפה על ידי אייקידו ישראל לאותם אתרים, לרבות המידע הכלול בהם, או למפעילי האתר ולמוצרים המוצעים בהם.

מנהלי ואו בעלי האתר, הכותבים, המפעילים וכל נושאי תפקיד אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, אינם נושאים באחריות כלשהי לכל פעולה, תוצאה, ישירה או עקיפה, בעקבות שימוש במידע הנמצא באתר ואו שיימצא באמצעות האתר.

השימוש באתר זה כפוף לדין הישראלי בלבד. כל מחלוקת ואו תביעה הנובעת בגין שימוש במידע המוצג באתר ואו נגד בעל האתר תידון בבית משפט בתל אביב - יפו.

שימוש באתר כפוף לכל האמור לעיל, וייחשב כהסכמה לאמור לעיל.

מדיניות פרטיות

אתר אייקידו ישראל מכבד את פרטיות המשתמשים בו. בעת שימוש בשירותי האתר לא נאסף עליך מידע כלשהו.

אם בעתיד יאסף מידע ע"י האתר, המידע יהיה סטטיסטי ואינו מזהה אישית את המשתמש בשירותיו.

האתר יאפשר מסירת מידע לצד שלישי במקרים הבאים בלבד:

  • אם תבוצע באתר פעולות שבניגוד לחוק.
  • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
  • אם העמותה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

בחזרה לעמוד הבית »